Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Løsninger

Hotell

Ekslusiv design, hygiene og stor hydraulisk kapasitet

Med sine mange restauranter og baderom under ett og samme tak er moderne hotell bland de mest intensive bygninger med hensyn til avvanningsbehov.

Sikker og hygienisk arbeidsmiljø I kjøkkenet

I ett profesjonelt kjøkken er det viktigt att store mengder avløpsvann kan avledes hurtigt og sikkert samtidigt som lagar och förordningar uppfylls avseende avskiljning av fett, oljer og matavfall. Avløpsløsningene må utformes etter gulvbelegg og bidra til smidig arbetsflöde og sikker arbeidsmiljø for kjøkken- og vaskepersonalet.

ACO Gulvrennor TR-serien anvendes der store vannvolumer må håndteres, ofte langs med kjøkkenets maskinelle utrustning. ACO Gulvbrønner TB- og FB-serien benyttes derimot mest der kun rent vann forekommer.

Håndtering av spillvann

For behandling av avløpsvannet slik at avløpssystemet beskyttes mot å tettes kobles MIRI fettutskiller til gulvavløpet. Dissa utskillerene finnes for installasjon innomhus eller for nedgraving.

Eksklusiv design og komfort for gjester

Design og komfort går hånd I hånd ved valg av utrustning for baderum, basseng og spa i hotell av høy klasse, allt for å gi gjestene en følelse av gjestfri og avslappende miljø. 

ACO Shower Drain er ett  sortiment av rustfrie renner og rister for problemfri vannavledning - en kombinasjon av funksjonalitet og utsøkt design. Dusjrennene kjennetegnes av rene linjer og høy materialkvalitet. Rennene kan også leveres med lyseffekter som gir ekstra karakter til dusjrommet.

Entréløsninger av høyeste klasse

Store glassfasader og fremtredende entréer er ofte karakteristisk for hotellbyggninger. Med fuktigere klima og dermed tiltagende avrenning fra fasader økar behovet av hurtig oppsamling av regnvann for å unnvike vannsamlinger utanfor entrédører.

ACO Multiline er en type sortiment av linjeavvanningsløsninger med høy hydraulisk kapasitet, elegant design og mange muligheter til individuelt utformede rister og lyseffekter.