Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm

ACO Nordic AS har fisjonert

ACO Nordic AS fisjonerer sine to salgsavdelinger "ACO" og "Plastmo" til to selvstendige selskaper fra 1. januar 2012, henholdsvis ACO Nordic AS og Plastmo AS. Fisjonen er et ledd i ACO konsernets vekststrategi hvor en mer rendyrking av forretningsområdene forventes å gi selskapene betydelig vekst.

Det nye ACO Nordic AS vil fortsette å jobbe aktivt med ACOs VA/VVS produkter
mens Plastmo AS holder fokus på sine byggevarerelaterte produkter.

Begge selskapene vil ha kontoradresse på samme sted som tidligere i Slemmestad i Eternitveien 30.

Ragnar B. Sulejewski fortsetter som administrerende direktør i Plastmo AS. I nye ACO Nordic AS er det blitt tilsatt en ny administrerende direktør, Michael Hellstrøm. Han tiltrer stillingen 1.januar 2012.

Ønskes mer detaljert informasjon som nye organisasjonsnummer, nye telefonnummer, nye
e-mailadresser etc. finnes dette på selskapenes nettsider.

 

ACO Nordic AS - www.acodrain.no

Plastmo AS - www.plastmo.no