Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm

Produktnyhet: ACO StormTank

Overflatevann på avveie kan føre til oversvømmelse, stygge sår i terrenget, ras og sprengte kloakkledninger. 
Nå innføres ACO StormTank i Norge for infiltrering eller fordrøyning av overflatevann.

- ACO StormTank er en anleggsmessig rasjonell og et kostnadseffektivt system for infiltrering eller fordrøyning av overflatevann. Klimaendringer og store utbyggingsprosjekter stiller større krav til kontroll og håndtering av overflatevann. Når terrenget tettes igjen av bygninger, asfalt eller belegningsstein, må utbyggere kunne velge anerkjente og sofistikerte løsninger for drenering eller midlertidig lagring av plutselige store nedbørsmengder.

 

Infiltrasjon er når vann trenger gjennom en myriade av hulrom i jordlagene. Fordrøyning er prosessen med å spre toppstrømmen av vann fra skybruddlignende hendelser over en lengre periode ved å frigi vannet langsomt og dempe bølgeeffekten nedstrøms.

 

ACO StormTank består av den siste teknologien innen infiltrasjon og fordrøyning av overflatevann. Det lette materialet er fremstilt av resirkulerbar plast og er enkelt å håndtere og installere. Hver celle har en hulromprosent på 95-97 prosent, noe som reduserer tid og kostnader til utgraving og tilslagsmaterialer, sammenlignet med grus- eller steinbaserte løsninger. De bruskasselignende cellene kommer i flere høyder og kan bygges i fleksible formater for å danne det nødvendige rommet for drenering eller lagring av overflatevannet.

 

Systemet fra ACO inneholder et stort spekter av tilbehør som er nødvendig for en rask installasjon; rørkoblinger, geotekstiler og geomembraner. ACO StormTank er det eneste modulære systemet i plast som tillater en tredimensjonal og ubegrenset vannstrøm. Det er kun behov for sideplater ved cellenes ytterdeler, både ved infiltrering og fordrøyning. Systemet minimerer dermed behovet for kostbare manifoiler og ekstra røropplegg for å distribuere vannstrømmene.

 

Sidepanelene i ACO StormTank-enhetene er pakket inn i en vanntett geomembran og deretter dekket med beskyttelsesfleece. Flere sidepaneler og ikke-vevd geotekstil kan innlemmes i strukturen for å danne en sedimenttunnel som leder det første skyllet fra en større regnskur rett gjennom systemet til en nedstrøms kum. Her kan større rester fanges opp og fjernes. Ved å sikre at sedimenter ikke kan bli værende i systemet over lengre tid, reduseres muligheten for at systemet blokkeres.

 

Over hele verden er ACO anerkjent som en ledende leverandør innen utvikling og produksjon av dreneringssystemer for overflatevann. Konsernets brede sortiment dekker løsninger for ethvert bruksområde; all byggrelatert drenering, landskapsutforming, idrettsanlegg, parkeringsplasser, veier og flyplasser og miljøfølsomme prosjekter.