Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VA

ACO Box 3:2 Vaskeplass- og industrimiljø

Applikasjon Lukk
  • Næringsbygg/ Garasjer
  • Vaskehaller

Komplett oljeutskillerpakke i glassfiberarmert polyester for nedgraving

 

Oljeutskillerpakke for vaskeplass og industrimiljø er beregnet for installasjoner der oljeutskillere kreves på grunn av håndtering av olje eller andre mineralholdige oljer/væsker, slik som vaskeplasser, garasjer og verksteder der oljesøl og lekkasjer kan oppstå.

ACO BOX CONCEPT 3:2 er en komplett pakke for en NS-EN 858-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til:

  • Vaskeplass med 1 stk manuell høytrykksvasker
  • Vaskeplass/industrilokaler uten høytrykksvasker med maks 8 stk. tappekraner DN15
  • Vaskeplass/industrilokaler uten høytrykksvasker med maks 2 stk. tappekraner DN20

 

ACO BOX CONCEPT 3:2 er en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oversvømmelse ved grunnvann opp til 0,5 m under bakkenivå.

Oljeutskiller klasse I, NS 6 liter/sekund, med integrert avstengningsventil, slamfang 1200 liter.

Utskilleren er laget av glassfiber med hals av PEHD og gummipakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN-GJS 500-7.

ACO BOX CONCEPT 3:2 inneholder:

• Utskilleren OLEOPATOR G 6/1200, innløp 160 mm, belastningsklasse B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Overflod- og nivåalarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstengningsventil kalibrert olje med en tetthet på 0,85 g / cm3

• Prøvetakningsbrønn, ACO PROWELL P, innløp 160 mm

• Tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold