Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VA

ACO Box 4:1 Vaskeplassmiljø

Applikasjon Lukk
  • Næringsbygg/ Garasjer
  • Vaskehaller

Komplett oljeutskillerpakke i PEHD for nedgraving

 

Oljeutskillerpakke for vaskeplass nedgraving er beregnet for installasjoner der oljeutskillere kreves på grunn av håndtering av olje eller andre mineralholdige oljer/ væsker, slik som vaskeplasser, garasjer og verksteder der oljesøl og lekkasjer kan oppstå.

ACO BOX CONCEPT 4:1er en komplett pakke for en NS-EN 858-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til

  • Vaskeplass med 2 stk manuell høytrykksvasker.
  • Vaskeplass/industrilokaler med 1 stk høytrykksvasker og maks 2 stk. tappekraner DN15.
  • Vaskeplass/industrilokaler med 1 stk høytrykksvasker og maks 1 stk. tappekraner DN20.

ACO BOX CONCEPT 4:1 er en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oppflyting ved for grunnvannstand opp til 0,5 m under bakkenivå.

Utskiller klasse I, NS 10 liter/ sekund, med integrert avstengningsventil og slamfang 1080 liter, samt et separat slamfang 1000 liter.

Utskilleren er laget av PEHD med gummipakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN-GJS 500-7.

ACO BOX CONCEPT 4:1 inneholder

• Oljeutskilleren OLEOPATOR P 10S, belastningsklasse B125

• Slamutskiller PITUMAX P 1000/160, B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Overflod- og nivåalarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstengningsventil kalibrert olje med en tetthet på 0,85 g / cm3

• Prøvetakningsbrønn, ACO PROWELL P, innløp 160 mm

• Tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold

ACO Box Concept Tilbehør 8:6

ACO PREFAB Belastningsbeskyttelse 1500/200-D400 for prøvetakningsbrønnen. Box Concept N8:7, OBS! 3 Pakker kreves.