Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VA

ACO Box 4:2 Vaskeplassmiljø

Applikasjon Lukk
  • Næringsbygg/ Garasjer
  • Vaskehaller

Komplett oljeutskillerpakke i glassfiberarmert polyester for nedgraving

 

Oljeutskillerpakke for vaskeplassmiljø nedgraving er beregnet for installasjoner der oljeutskillere kreves på grunn av håndtering av olje eller andre mineralholdige oljer/ væsker, slik som vaskeplasser, garasjer og verksteder der oljesøl og lekkasjer kan oppstå.

ACO BOX CONCEPT 4:2 er en komplett pakke for en NS-EN 858-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til

  • Vaskeplass med 2 stk manuell høytrykksvasker.
  • Vaskeplass/industrilokaler med 1 stk høytrykksvasker og maks 2 stk. tappekraner DN15.
  • Vaskeplass/industrilokaler med 1 stk høytrykksvasker og maks 1 stk. tappekraner DN20.

ACO BOX CONCEPT 4:2 er en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oppflyting ved for grunnvannstand opp til 0,5 m under bakkenivå.

Utskiller klasse I, NS 10 liter/sekund, med integrert avstengningsventil, slamfang 2000 liter.

Utskilleren er laget av glassfiber med hals av PEHD og gummipakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN- GJS 500-7.

ACO BOX CONCEPT 4:2 inneholder:

• Oljeutskilleren OLEOPATOR G 10/2000, innløp 160 mm, belastningsklasse B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Overflod- og nivåalarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstengningsventil kalibrert olje med en tetthet på 0,85 g / cm3

• Prøvetakningsbrønn, ACO PROWELL P, innløp 160 mm

• Tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold