Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VVS

ACO Box 5:1 Serveringsmiljø

Applikasjon Lukk
  • Mindre restauranter

Komplett fettutskillerpakke i PEHD for nedgraving

 

Fettutskillerpakke beregnet for kommersielle kjøkken f eks caféer, gatekjøkken mm. Fettutskilleren samler opp fett og matrester før avløpsvannet fra kjøkkenet når det kommunale ledningsnettet, der fettet kan forårsake fortetninger og driftsstopp.

ACO BOX CONCEPT 5:1er en komplett pakke for en NS-EN 1825-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til:

1)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 oppvaskmaskin
  • 1 stk utslagsvask utløp 40 mm med vannlås.

2)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 tippbart stekebord
  • 3 stk utslagsvask utløp 50 mm med vannlås.

ACO BOX 5:1 inneholder en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oppflyting ved for grunnvannstand opp til 0,5 m under bakkenivå.


Utskiller for NS 2 liter/sekund, med integrert returventil, slamfang 200 liter.
Utskilleren er laget av PEHD med gummipakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN-GJS 500-7.

ACO BOX FETT 5:1 inneholder:

• Utskilleren LIPUMAX P-B 2/200, belastningsklasse B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold

 

 

• ACO PREFAB Belastningsbeskyttelse 1500/200-D400 se Box Concept 8:6

• Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 og prøvetakningsbrønn ACO PROWELL innløp 110 mm med tildekning D400 samt tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT se Box Concept 8:1