Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VVS

ACO Box 5:2 Serveringsmiljø

Applikasjon Lukk
  • Mindre restauranter

Komplett fettutskillerpakke i glassfiberarmert polyester for nedgraving

Fettutskillerpakke beregnet for kommersielle kjøkken f eks caféer, gatekjøkken mm. Fettutskilleren samler opp fett og matrester før avløpsvannet fra kjøkkenet når det kommunale ledningsnettet, der fettet kan forårsake fortetninger og driftsstopp.

ACO BOX CONCEPT 5:2 er en komplett pakke for en NS-EN 1825-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til:

1)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 oppvaskmaskin
  • 1 stk utslagsvask utløp 40 mm med vannlås.

2)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 tippbart stekebord
  • 3 stk utslagsvask utløp 50 mm med vannlås.

ACO BOX CONCEPT 5:2 inneholder en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oppflyting ved grunnvannstand opp til 0,5 m under bakkenivå.
Utskiller for NS 2 liter/sekund, med slamfang 200 liter.
Utskilleren er laget av glassfiber med hals av PEHD og gummipakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN-GJS 500-7.

 

ACO BOX CONCEPT 5:2 inneholder:

• Utskilleren LIPUMAX G 2/200, innløp 110 mm, belastningsklasse B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold

 

 

 

Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 og prøvetakningsbrønn ACO PROWELL innløp 110 mm med tildekning D400 samt tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT se Box Concept N8:1.