Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VVS

ACO Box 5:4 Serveringsmiljø

Applikasjon Lukk
  • Mindre restauranter

Komplett fettutskillerpakke i PEHD for innendørsinstallasjon

 

Fettutskillerpakke er beregnet for kommersielle kjøkken f eks caféer, gatekjøkken mm. Fettutskilleren samler opp fett og matrester før avløpsvannet fra kjøkkenet når det kommunale ledningsnettet, der fettet kan forårsake fortetninger og driftsstopp.

ACO BOX CONCEPT 5:4 er en komplett pakke for en NS-EN 1825-godkjentog CE-merket installasjon.

Enheten passer til:

1)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 oppvaskmaskin
  • 1 stk utslagsvask utløp 40 mm med vannlås.

2)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 tippbart stekebord
  • 3 stk utslagsvask utløp 50 mm med vannlås.

ACO BOX CONCEPT 5:4 inneholder en fettutskiller tiltenkt for rask installasjon innendørs.

Utskiller for NS 2 liter/sekund, med integrert slamfang 200 liter.

Utskilleren er laget av PEHD.

ACO BOX CONCEPT 5:4 inneholder

• Utskilleren ECO-JET-O NS2, innløp 110 mm

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold

 

• Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 og prøvetakningsbrønn ACO PROFLEX med horisontalt utløp 110 mm, se Box Concept N8:3

• ACO GEB Tømmingsskap og ECOJET avløpsrør, se Box Concept N8:5

• ACO GEB Tømmeskap, se Box Concept N8:6