Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
Box Concept VVS

ACO Box 6:1 Restaurantmiljø

Applikasjon Lukk
  • Mindre restauranter

Komplett fettutskillerpakke i PEHD for nedgraving

Fettutskillerpakke beregnet for mindre kommersielle kjøkken f eks bistros og små restauranter. Fettutskilleren samler opp fett og matrester før avløpsvannet fra kjøkkenet når det kommunale ledningsnettet, der fettet kan forårsake fortetninger og driftsstopp.

ACO BOX CONCEPT 6:1 er en komplett pakke for en NS-EN 1825-godkjent og CE-merket installasjon.

Enheten passer til:

1)       Mindre kjøkken utrustet med:

  • 1 oppvaskmaskin
  • 1 stk tippbart stekebord
  • 4 stk utslagsvask utløp 40 mm med vannlås.

2)       Lite kjøkken utrustet med:

  • 1 oppvaskmaskin
  • 1 stk tippbart stekebord
  • 2 stk utslagsvask utløp 40 mm med vannlås.
  • 1 stk tappekran DN15

ACO BOX CONCEPT 6:1 inneholder en selvforankrende konstruksjon for rask installasjon uten risiko for oppflyting ved grunnvann opp til 0,5 m under bakkenivå.
Utskiller for NS 4 liter/sekund, slamfang 400 liter.
Utskilleren er laget av PEHD med gummi- pakninger av NBR og SBR. Lokk av duktilt støpejern EN-GJS 500-7.

ACO BOX CONCEPT 6:1 inneholder:

• Utskilleren LIPUMAX P-B 4/400, innløp 110 mm, belastningsklasse B125

• Hals med fordypning for kabelgjennomføring

• Tildekning ACO ATLAS 700 D400

• Installasjonsveiledning

• Instruksjonsanvisning for drift og vedlikehold

ACO PREFAB Belastningsbeskyttelse 1500/200-D400 se Box Concept N8:7

Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 og prøvetakningsbrønn ACO PROWELL innløp 110 mm med tildekning D400 samt tett kabelgjennomføring ACO PROTIGHT se Box Concept N8:1