Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Linjedrenering

ACO DRAIN S100-300K

Applikasjon Lukk
 • Innkjørsel
 • Broer
 • Bussholdeplasser
 • Flyplasser
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Motorsportsbane

Sikker bruk - under alle forhold

ACO DRAIN® S 100 -300 K er et komplett system som kan bygges inn overalt
hvor tunge kjøretøy ferdes, eller hvor det forekommer forurensende væsker. Systemet har en høy hydraulisk ytelse for sikker drenering under ekstreme forhold.

ACO DRAIN S100 K er utviklet med Powerlock® - et låsesystem uten bolter til områder med tungtrafikk som forenkler montering og rengjøring av rennen. 

ACO DRAIN S100 K finnes for belastningsklasser fra A15 til F900 og er testet, sertifisert og CE-merket i henhold til NS-EN 1433.

 1. Endevegg
 2. Sandfang
 3. Renne 1.0 m
 4. Renne 0,5 m
 5. Overgangsstykke
 6. Utløpsendevegg
6_ACO_Powerdrain_Systemoverview.jpg

1. Grav og ta mål til rennens byggehøyde.

powerdrian_install-1.jpg

2. Tilpasning og komprimering av overflaten.

powerdrian_install-2.jpg

3. Tilpasning og komprimering av fundamentet.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av slamkum/tilkobling til ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rennen
 

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapping av slamkummens vegg mot avvanningsrennen.

powerdrian_install-6.jpg

7. Steinsetting mot rennekanten.

powerdrian_install-7.jpg

8. Fylling av fuger.

powerdrian_install-8.jpg

Vannforsegling

1 tube til 7 fuger

Ristkrok
aco_waterseal.jpg aco_hook.jpg
Hydralisk rennelengdeFalltypeS100K 
l/s
S150K
l/s
S200K
l/s
S300K
l/s
10 m Innebygd fall 1-10 5,0 11,5 20,0 70,0
  Trappefall 7,5 15,0 27,0 90,0
  Uten fall  20.0 8,5 17,5 30,0 92,5
20 m Innebygd fall 1-10 5,7 15,0 27,0 82,0
  Trappefall 6,4 14,0 25,0 80,0
  Uten fall  20.0 7,6 16,0 28,0 85,0
30 m Innebygd fall 1-10 6,9 14,8 25,5 81,0
  Trappefall 6,0 13,5 24,0 79,5
  Uten fall 20.0 7,5 15,8 26,7 84,0
40 m Innebygd fall 1-10 6,7 14,7 25,0 80,0
  Trappefall 5,8 13,0 23,0 77,0
  Uten fall 20.0 7,0 15,2 26,0 82,0
50 m Innebygd fall 1-10 6,3 14,0 23,8 78,0
  Trappefall 5,5 12,8 22,5 75,0
  Uten fall  20.0 6,5 14,5 25,0 80,0

ACO S100 K kan bruker til alle falltyper, fra innebygd fall og uten fall til trappefall eller en kombinasjon av disse tre.

 

Flow_inbyggt_fall (1).jpeg Flow_trappfall.jpg Flow_utan_fall.jpg