Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Strømningsregulering

ACO Fordrøyningsmagasin - Moduler

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Flyplasser
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Gangvei
 • Skolegårder
 • Torg
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Sportsarena
 • Offentlig friluftsområde
 • Motorsportsbane
 • Idrettsplass

Fordrøyningsmagasin for overvann

ACO Fordrøyningsmagasin er laget av prefabrikkerte betongelementer i stål som består av bunn, sider og topp. Elementene trekkes sammen av pressbolter og fugene blir tettet uten mørtel eller annen tetningsmasse.

Fordrøyningsmagasinet brukes blant annet for å minimere størrelsen på utskillere som drenerer store områder eller hvor avløpsvannet trolig vil være større enn hva overvannsutskilleren er dimensjonert for.

ACO Fordrøyningsmagasin er utstyrt med:


• Avstamning, inspeksjon- og tømmingshals(er) Ø 1000/600 mm
• Tilkobling for ventilasjon
• Løfteøyne
• Pressbolt og bolter
• Beholdere med polyurtanskum for skumming av betongfuger
• ACO ATLAS dekke

• MIRI VENT ventil som skal brukes når magasinet ligger langt fra bygningen
• MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke