Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Design og lys

ACO Freestyle - Individuell design

Applikasjon Lukk
 • Inngangsområde
 • Terrasser
 • Broer
 • Bussholdeplasser
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Togstasjoner
 • Stier
 • Fortau
 • Rundt bygninger med glassfasader
 • Ingangsområde
 • Ingangsområde offentlig bygning
 • Gangvei
 • Skolegårder
 • Torg
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Renseri
 • Bilverksted
 • Skoler
 • Vaskehaller
 • Sportsarena
 • Offentlig friluftsområde
 • Idrettsplass

Individuel løsning

ACO FREESTYLE er en innovativ og sofistikert løsning hvor du fortsatt kan bruke tradisjonell drenering, men gi rennesteinen et nytt utseende.

ACO FREESTYLE tilbyr elegante løsninger som tilfredsstiller høye krav fra brukere, utviklere og arkitekter i moderne utforming av torg og andre åpne offentlige områder.

For å designe et unikt utseende på dine støpejernsrister, start med å laste ned ønsket mal med tekniske spesifikasjoner. For så din egen design og kontakt teknisk rådgiver hos ACO for opplysninger om produksjon og leveringstid. 

ACO FREESTYLE er godkjent til EN1433.

ACO FREESTYLE

• Rennens rist kan utføres med overside som er individuelt utformet

• Passer til linjeavvannings-systemet ACO Multiline V150, V200, V300

• Ristene finnes i lengder på 500 mm og med bredde 123 eller 223 mm

• Produseres i stjøpejern EN-GJS-500-7 med eller uten overflatebelegg

• Leveres med ACO Drainlock skrueløse låssystem - en garanti for sikker låsning av risten i rennen

• Risten tåler belastningsklasse D400 i henhold til NS EN 1433

freestyle_2_low.jpg
Riste
1_0008_Freestyle_a_rendering_132040_gross.jpg

Hullrist
Støpejern
D400

1_0007_Freestyle_a_rendering_132042_gross.jpg

Spalterist
Støpejern
D400

1_0006_Freestyle_a_rendering_132043_gross.jpg

Spalterist
Støpejern
D400

 

1. Grav og ta mål til rennens byggehøyde.

powerdrian_install-1.jpg

2. Tilpasning og komprimering av overflaten.

powerdrian_install-2.jpg

3. Tilpasning og komprimering av fundamentet.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av slamkum/tilkobling til ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rennen

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapping av slamkummens vegg mot avvanningsrennen.

powerdrian_install-6.jpg

7. Steinsetting mot rennekanten.

powerdrian_install-7.jpg

8. Fylling av fuger.

powerdrian_install-8.jpg