Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Landskap

ACO Gressarmering

Applikasjon Lukk
 • Innkjørsel
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Våtmark
 • Stier
 • Fortau
 • Idrettsplass

Forsterkning av utsatte gresspartier

ACO Gressarmering brukes til forsterking av stier, parkeringsplasser og lignende for å skape en subtil forsterkning som samtidig gir en grønn følelse. Gressforsterkning klarer passasjertrafikk og er nyttig både i offentlige rom og private anlegg.

ACO Gressarmering gir en permeabel overfalte med en utnytelsesgrad på over 90%, noe som gir en effektiv overflateavvanning. På den måte reduseres eller elimineres behovet for andre former for avvannings- og dreneringsinstallasjoner.

Elementets lave vekt gjør dem komfortable å håndtere. Rygg og knær spares både under transport og montering!

ACO Gressarmering

 • Sertificeret belastning opptil 250 tonn pr m2
 • Produsert av 100% resirkulert PE
 • Utnyttelsesgrad over 90% av overflatearealet
 • Monteres i forband på tvers av kjøreretningen
 • Hvit markeringsbrikke til parkeringsbåser
 • Enkel håndtering og installasjon
 • Låsesystemet gir stabilt feste
 • Enkel avvkappning

ACO Greesarmering systemet er svært enkelt å montere.

Ingen spesielle verktøy er nødvendig, noe som gjør det ideelt for både profesjonelle og handymen.

Underlaget er behandlet med hensyn av forventet belastning, som med steinsetting. Elementene hektes sømløst på plass, og om nødvendig, kan de lett bli kuttet med en fintannet sag, så trenger du bare å etterfylle jord og deretter gress.

groundguard_fitting1.jpg