Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Strømningsregulering

ACO Protector - Miljøfarlige vesker

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Havner
 • Områder med høy belastning
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer

Sikkerhetssystem for oppsamling av vannforurensende væsker

Fasiliteter for å lagre, laste, losse, forberede eller behandle vann-forurensende væsker som syrer, oljer osv. må være slik at en forurensning ikke slippes ut i vannet eller kommunal kloakk.

Det må garantere at en eventuell utstrømmende væske uten tap kan fanges i sikkerhetssjakten eller beholderen.

ACO PROTECTOR sikkerhetssystem motsvarer de standarder som kreves for slik deponering.

ACO Protector er utstyrt med:

 • Betongfundament med interiør overflatebehandling av PE-HD
 • Intern rørledning med prøverør
 • Avstengingsventil med stasjon
 • Nivåsensorer og flytende sensorer
 • Kontroll
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 1000/600
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • Beholder for polyuretanskum for skumming av betongfuger
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk
 • MIRI Vent ventil til bruk når utskilleren ligger langt fra bygningen.
 • Dekke ACO ATLAS 800
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke
 • Strømbrytere for automatisk betjening og for å åpne/lukke avstengingsventilen manuelt eller elektrisk
 • Overflatesjikt av epoxy
 • Overflatesjikt av epoxy-laminatbase
 • Håndkontrollert ventil
 • Pneumatisk kontrollert ventil
 • Rør og armatur for andre tilkoblingsdimensjoner
 • Annet oppsamlingsvolum