Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Linjedrenering

ACO Seal in

Applikasjon Lukk
 • Bussholdeplasser
 • Langs sykkelsti
 • Parkeringsplasser
 • Togstasjoner
 • Gatedrenering
 • Stier
 • Fortau
 • Rundt bygninger med glassfasader
 • Ingangsområde offentlig bygning
 • Gangvei
 • Skolegårder
 • Torg
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Vaskehaller
 • Sportsarena
 • Offentlig friluftsområde
 • Idrettsplass
INSTALLATIONSVIDEO X

Vanntett linjedren som beskytter miljøet

Med Multiline® V100S Seal in med innebygget pakning, tilby ACO en sikker og tett avvanningsløsning.

De standard monterte pakingene er 143 ganger tettere enn kravene i EN 1433.

Ved innstallering av ACO Multiline® Seal in linjedren garanteres det at det ikke skjer uønsket lekkasje av potensielt forurenset regnvann fra skjøtene.

Med et bredt utvalg av rister i fem belastningsklasser tilbys en innovativ avvanningsløsning som sikrer kreative og velfungerende linjedren, hvor overflatevannet håndteres effektivt til fordel for miljøet.

ACO DRAIN MULTILINE® Seal in er produsert i det ekstremt sterke polymerbetong, den unike V-formen og de glatte overflatene sikrer en høy selvrensende effekt og gir gode hydrauliske egenskaper. ACO DRAIN® er veldig enkelt å installere.

ACO DRAIN MULTILINE® Seal in er testet, sertifisert og CE-merket i henhold til EN 1433.

ACO Multiline Seal In
 1. Tet endevegg til renne
 2. Sandfang med slamspann 0,5 m
 3. Overgangsrenne for trappafall 0,5 m
 4. Renne tilrettelagt for hjørne og kryss 0,5 m
 5. Renne 1, m
 6. Endevegg med pakning
 7. Adapter til vinkel og T-kryss
 8. Renne med utløp i bunn m/pakning 0,5m
ACO_SE_Multiline _Seal _in _systemoversikt2

ACO DRAIN® MULTILINE SEAL IN finnes i V100.

Ved innstallering av ACO Multiline® Seal In linjedren garanteres det at det ikke skjer uønsket lekkasje av potensielt forurenset
regnvann fra skjøtene.

De standard monterte pakningene er 143 ganger tettere enn kravet i EN 1433.

Multiline® Seal In kan dermed være med på å beskytte vårt felles grunnvann mot lekkasjer av potensielt forurenset regnvann.

Utformingen av renne-seksjonene, den unike V-formen, samt polymerbetongens glatte overflate gjør at ACO DRAIN MULTILINE
SEAL IN har gode hydrauliske egenskaper, samt en høy selvrensningsevne.

Nettopp selvrensningsevnen er viktig ved små regnmengder for at hele avløpsseksjonen skal være til rådighet ved kraftige
nedbørsmengder.

Den skrueløse sikkerhetslåsen Drainlock® sikrer at risten holdes fast til rennen.

Sealin -thumb _produktbeskrivelse
Riste
1_0003_a_rendering_12673_gross.jpg

  Gitterrist
  Støpejern
  A15-C250

a_rendering_12606_gross.jpg

  Ribberist
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-B125

a_rendering_12602_gross1.jpg

  Spalterist med langsgående spalter
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-B125

Stegrost_a_rendering_12640_gross

  Spalterist
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-C250

1_0001_a_rendering_12676_gross.jpg

  Spalterist
  Støpejern
  A15-E600

1_0002_a_rendering_12675_gross.jpg

  Spalterist
  Sort kompositt
  A15-C250

a_rendering_13418_gross1.jpg
  Gitterrist 
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-C250
a_rendering_12664_gross.jpg

  Hullrist
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-B125

A _rendering _132526_132559_Maschenrost _verzinkt _gross
  Q-Maskerist 
  Rustfritt + galvanisert stål
  A15-B125

A _rendering _132555_Stvz _gross
Slidsrist med U-profil
Rustfritt + galvanisert stål
A15-B125

Water Seal
Varenr: 132495
1 tube til 60 pakninger
            ACO_Silikonefedt
Hydraulisk rennelengdeFalltype  V 100 l/sV 150 l/sV 200 l/sV 300 l/sV 400 l/sV 500 l/s
10 m Innebygget fall 1-10        5,00       -       -      -      -     -
  Trappefall      -      -      -      -      -      -
  Vandspejlsfall type 20.0 8,50      -      -      -      -      -
20 m Innebygget fall 1-10 5,70       -       -      -      -      -
  Trappefall      -      -      -      -      -      -
  Vandspejlsfall type 20.0 7,60      -      -      -      -      -
30 m Innebygget fall 1-10 6,90       -       -      -      -      -
  Trappefall      -      -      -      -      -      -
  Vandspejlsfall type 20.0 7,50      -      -      -      -      -
40 m Innebygget fall 1-10 6,70       -       -      -      -      -
  Trappefall      -      -      -      -      -      -
  Vandspejlsfall type 20.0 7,00      -      -      -      -      -
50 m Innebygget fall 1-10 6,25       -       -      -      -      -
  Trappefall      -      -      -      -      -      -
  Vandspejlsfall type 20.0 6,50      -      -      -      -      -

ACO Multiline Seal IN kan brukes till alle falltyper, alt fra innebygget fall til trappefall, eller en kobinasjon.

 

Faldtyper _indbyggetfald _DK_edited -1

Slopes_utan_fall.jpg