Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Slamutskiller - nedgravd

ACO Sedimenteringsbasseng

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer

Stor kapasitet

ACO Sedimenteringsbasseng for ovenvann er laget av prefabrikert stålbetong og er tilgjengelig med interiørbredder fra 3,7 til 7,0 meter.

Bassenget brukes når store områder med mye slam skal avvannes til en oljeutskiller.

Den kan også brukes som lagertank for overvann, som branndam eller fordrøyningsmagasin.

ACO Sedimenteringsbasseng er utstyrt med:

 • Nedstigning, inspeksjon og tømmingshals Ø 1000/600 mm
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • Drastegner og nødvendige bolter
 • ACO ATLAS dekke
 • Beholdere med polyuretanskum til skumming av betongfuger
 • MIRI VENT ventil som skal brukes når magasinet ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke