Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Design og lys

ACO Slisserenne - Diskret drenering

Applikasjon Lukk
 • Inngangsområde
 • Terrasser
 • Stier
 • Fortau
 • Rundt bygninger med glassfasader
 • Ingangsområde
 • Ingangsområde offentlig bygning
 • Gangvei
 • Skolegårder
 • Torg
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Renseri
 • Bilverksted
 • Skoler
 • Vaskehaller
 • Offentlig friluftsområde
 • Svømmebasseng
Video X

Elegant og diskret dreneringssystem

Med ACO Slisserenne finnes det en mulighet til å sette et særpreg på torg og gågater, osv., slik at dreneringen vil være en del av den totale arkitekturen. Dette er mulig takket være at Slisserenne-rister kan tilpasses det enkelte prosjekt.

Systemets elegante design muliggjør integrasjon av den arkitektoniske helheten der drenering med fordel kan samhandle med estetiske verdier.

Rennens overflate består av en 15 mm bred langsgående splitt åpning.
Når linjeavvanningssystemet ACO Slisserenne-rist bygges sammen med ACO Multiline V100, blir resultatet en stilig, effektiv og ekstremt diskret drenering av bakkeflater.

Som standard utformes ACO Slisserenne for en 70-80 mm belegningsstein med 15 mm sporåpning, men kan produseres til bestemte krav både når det gjelder høyde og bredde!

 1. Tett endevegg
 2. Utløp endevegg
 3. Inspeksjonsåpning + sandfang 0.5 m
 4. Slisseramme + renne 1.0m
 5. Slisseramme + renne 0.5 m
 6. Overgangsstykke
 7. Slisseramme + renne 1.0 m
 8. Flytretningsadapter
Brickslot w/no

1. Installere rennen i jordfuktig betong. Tilpasse høyden på rennen til ferdig mark

2. Benytt alltid inspeksjonsluke.

3. Fyll opp med settesand.

Brickslot _INstall2

Brickslot _Install1

Brickslot _Install3

4. Innstallere stenene.

5. Tilpasse stenene til slissen.
 

 

Brickslot -_Install4

Brickslot _Edelstahl -Install5

 

Hydralisk rennelengdeFalltypeV/MD 100 l/sV/MD 150 l/sV/MD 200 l/s
10 m Innbygd fall 1-10 5,00  11,5  20,0
  Trappefall 7,50 15,00 27,00
  Uten fall type 20.0 8,50 17,50 30,00
20 m Innbygd fall 1-10 5,70  15,0  27,0
  Trappefall 6,40 14,00 25,00
  Uten fall type 20.0 7,60 16,00 28,00
30 m Innbygd fall 1-10 6,90  14,8  25,5
  Trappefall 6,00 13,50 24,00
  Uten fall type 20.0 7,50 15,75 26,70
40 m Innbygd fall 1-10 6,70  14,7  25,0
  Trappefall 5,80 13,00 23,00
  Uten fall type 20.0 7,00 15,20 26,00
50 m Innbygd fall 1-10 6,25  14,0  23,8
  Trappefall 5,50 12,80 22,50
  Uten fall type 20.0 6,50 14,50 25,00

ACO Slisserenne kan anvendes tilsammens med alle falltyper, fra innbygd fall og uten fall til trappefall eller i kombinasjoner av disse tre.

 

Flow _inbyggt _fall Flow_trappfall.jpg Flow_utan_fall.jpg