Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - nedgravd

LIPUMAX C

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Skoler
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Fettutskillere LIPUMAX C er konstruert i henhold til NS-EN1825-1 for behandling av avløpsvann som inneholder fett fra mathåndtering i restauranter, catering, bakerier, osv.

LIPUMAX C med integrert slamfang for slam og tyngre partikler. Nedstigningshalsen består av betongringer og deksel og avsluttes med dekkeadapter av PEHD

 

 • Nedstigning, inspeksjon og tømmingshalser Ø 600/800/ 1000 mm
 • Løfteøyne
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Beholdere med polyuretanskum for fuging mellom betongfundament, betongoverdel og betonghals
 • Dekke av PEHD
 • ACO ATLAS utskillerdekke klasse D400
 • Nedstignings-, inspeksjons- og tømningshalser Ø 600/800/ 1000 mm
 • Løfteøyne
 • Kobling for ventilasjon
 • Beholdere med polyuretanskum for fuging mellom betongfundamentl, betongoverdel og betong hals
 • Dekke av PEHD
 • ACO ATLAS utskillerdekke klasse D400
 • MIRI ALARM STD nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm med høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs installasjon, komplett med ROTOBLINK og MIRI ALARM type 4 STD
 • MIRI PBM prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP prøvetakingspumpe
 • MIRI HOOK åpningsredskap for dekke