Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - nedgravd

LIPUMAX G

Applikasjon Lukk
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Mindre restauranter
 • Sykehus
 • Skoler
 • Storkjøkken

LIPUMAX G-serien er beregnet for behandling av fettholdig avløpsvann fra som f.eks. matvareindustrien, storkjøkken, restauranter, gatekjøkken, bakeri og lignende

Utskillerene er produsert med integrert slamfang for slam og faste partikler. Alle modeller finns i to alternative størrelser på slamfang beroende på behovet i virksomheten.

LIPUMAX G er en selvforankrende utskiller sikret mot lekkasje, gummiringstettet Ø 600/800 mm halssystem som lett kan justeres i høyden.

Integrert i halsen finns ett kabelrørs uttak Ø 50 mm som i kombinasjon ACO PROTIGHT (tillegg) gir hurtig, lekkasjesikker montering av alarm.

LIPUMAX G er utrustet med

 • Selvforankrende tank med integrert oppflytningsring
 • Nedstignings-, inspeksjons- og tømningshals Ø 600/800
 • Kabelrørsuttak/kobling Ø 50 mm
 • Uttaket er tilpasset til tettningspakningen
 • ACO PROTIGHT (tillegg)
 • Luftningstilslutning
 • Integrerte løftekroker
 • Låsbar og kjørbar kumlokk, ACO ATLAS klasse D400 merket med ”utskiller”

LIPUMAX G kan leveres med

 • ACO Procurat T5-1, nivåalarm for fettsjikt
 • ACO PROTIGHT, tettningspakkning for kabelgjennomføring
 • ACO PROCURAT SAFE, alarmskap for utomhusmontasje, komplett med rotoblink og ACO Procurat T5-1, nivåalarm for fettsjikt.
 • ACO PROCURAT SOL-3000, solcelledreven alarmkabinett med ACO Procurat T5-1, nivåalarm for fettsjikt.
 • ACO PROWELL, prøvetagningsbrønn
 • ACO PROPUMP, manuell prøvetagningspumpe
 • MIRI HOOK, åpningsverktøy til kumlokk ACO ATLAS