Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - nedgravd

LIPUMAX P-DA

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Skoler
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Fettutskiller LIPUMAX P-DA er konstruert i henhold til SS-EN1825-1 for behandling av avløpsvann som inneholder fett fra mathåndtering i restauranter, catering, bakerier, osv.

LIPUMAX P-DA er utstyrt med utløpsrør Ø 75 og en automatisert rengjøringssyklus og tilbakefylling av utskilleren som startes via kontrolleren under utslipp. Rengjøringen utføres via en høytrykksassistert rengjøringsdyse.

LIPUMAX P-DA har integrert slamfang for slam og tyngre partikler. Tanken er laget av PEHD og dens indre overflate har en avrundet design og en glanset finish, noe som forenkler rengjøring og vedlikehold.

LIPUMAX P-DA er utstyrt med lukttett og kjørbar SS-EN124, D400 dekke merket "utskiller" i henhold til SS-EN1825.

Lipumax P-DA er utstyrt med:

 • Selvforankrende tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Rengjøringsdyse
 • Høytrykkspumpe 175 bar, 13 l/min 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW
 • Vannfyllingsarmatur ACO VAP DA1 ansl. R 3/4" med tilbakesugbeskyttelse i henhold til SS-EN1717 kat. 5
 • Automatikkskap for styring av spylingsekvensen og tilbakefylling.
 • Høytrykksslange mellom pumpe og rengjøringsdyse. Tilgjengelig i 10, 20 eller 30 meters lengde ved bestilling.
 • Fast utløpsrør Ø 75 laget av PEHD med flens.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørs fordypning Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO PROTIGHT (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • Lukttett og låsbart dekke ACO ATLAS 700 klasse D400 merket "UTSKILLER"
 • ACO GEB tømmingsskap og fjernkontroll
 • MIRI LARM STD, nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SLAM, slamsensor for høyt slamnivå
 • ACO PROTIGHT, tetningspakke for kabel
 • MIRI SAFE, alarmskap for utendørs montering, komplett med rotoblink og MIRI LARM STD, nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SOL-3000, solcelledreven nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI PBM, prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP, manuell prøvetakingssluk
 • MIRI HOOK, åpningsverktøy for dekke
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 Prefabrikert belastningsbeskyttelse for kjørbare flater og forankring ved grunnvann høyere enn 0,5 m under ferdig terreng