Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - nedgravd

LIPUMAX PB

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Skoler
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Fettutskiller LIPUMAX C er konstruert i henhold til NS-EN1825-1 for behandling av avløpsvann som inneholder fett fra mathåndtering i restauranter, catering, bakerier, osv.

LIPUMAX P-B med integrert slamfang for slam og tyngre partikler. Tanken er laget av PEHD og dens indre overflate har en avrundet design og en glanset finish, noe som forenkler rengjøring og vedlikehold.

LIPUMAX P-B er utstyrt med lukttett og kjørbar NS-EN124, D400 dekke merket "utskiller" i henhold til NS-EN1825.

Lipumax P-B er utstyrt med:

 • Selvforankret tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørspor/tilkobling Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO Protight (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • Lukttett og låsbart dekke ACO ATLAS 700 klasse D400 merket "UTSKILLER"

 

 • MIRI LARM STD, nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SLAM, slamsensor for høyt slamnivå
 • ACO PROTIGHT, tetningspakke for kabel
 • MIRISAFE, alarmskap for utendørs montering, komplett med ROTOBLINK og MIRI LARM STD, nivåalarm for fettsjikt
 • MIRISOL-3000, solcelledreven nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI PBM, prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP, manuell prøvetakingssluk
 • MIRI HOOK, åpningsverktøy for dekke
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 Prefabrikert belastningsbeskyttelse for kjørbare flater og forankring ved grunnvann høyere enn 0,5 m under ferdig terreng