Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - innendørs

MIRI FLEX-R

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Integrert slamfang

Fettutskiller MIRI FLEX-R er utformet i henhold til NS-EN 1825-1 for behandling av fettholdig avløpsvann fra næringsmiddelindustrien, catering, restauranter, bakerier, osv.

MIRI FLEX-R er utstyrt med fast utløpsrør DN75, som drar videre med sveisede PE-rørdeler, alternativt avløpsrør i rustfritt stål eller MA-rør. Dreneringsrør kan demonteres for transport gjennom trange plasser.

Utskilleren har innebygde roterende rengjøringsdyser for effektiv rengjøring av innsiden av tanken etter tømming. Tilbehør inkluderer en beskyttelsesmodul med tilbakesugingsbeskyttelse i henhold til EN 1717, som er utstyrt med automatisk kontroll av spyling. Halsene for inspeksjon og rengjøring er utstyrt med gasstette lokk med smekklås.

Utskilleren skal monteres innendørs i et frostfritt rom med mulighet for enkel tilgang.

Utskillerne i MIRI FLEX-serien er designet for temperaturer opp til 50 °C.

MIRI FLEX-R har integrert slamfang.

Små dimensjoner og lav vekt forenkler montering på trange plasser.


Tankens indre overflate har en blank finish, noe som forenkler rengjøring.


Elektrisk pumpe og motor for høytrykksrengjøring: 400 V / 50 Hz, sikring 3x16 A

MIRI FLEX-R er utstyrt med:

 • Inspeksjoner- og tømmingsåpninger ø 400 mm
 • Gasstett og låsbart lokk med smekklås
 • Inn- og utløp
 • Tømmingsrør DN75, rett montert.
 • Rengjøringsdyser
 • MIRI LARM STD nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI PROFLEX prøvetakingsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpeautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO luftrenser
 • Automatskap for helautomatisk driftssyklus for høytrykkspumpe og rengjøringsdyser