Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - innendørs

MIRI FLEX-T

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Integrert slamfang

Fettutskiller MIRI FLEX-T er utformet i henhold til NS-EN 1825-1 for behandling av fettholdig avløpsvann fra næringsmiddelindustrien, restauranter, catering, bakerier, osv.

MIRI FLEX-T er utstyrt med fast utløpsrør DN75, som drar videre med sveisede PE-rørdeler, alternativt avløpsrør i rustfritt stål eller MA-rør. Dreneringsrør kan fjernes for transport gjennom trange plasser.

Halsene for inspeksjon og rengjøring er utstyrt med gasstette lokk med smekklås.
Utskilleren skal plasseres innendørs i et frostfritt rom med mulighet for enkel tilgang.

MIRI FLEX T har integrert slamfang. 

Små dimensjoner og lav vekt forenkler installasjonen på trange plasser.

Tankens indre overflate har blank finish, noe som forenkler rengjøring.

Utskillerne i MIRI FLEX-serien er designet for temperaturer opp til 50 °C.

MIRI FLEX-T er utstyrt med:

 • Inspeksjoner- og tømmingsåpninger ø 400 mm
 • Gasstett og låsbart lokk med smekklås
 • Inn- og utløp
 • Tømmingsrør DN75
 • MIRI LARM STD nivåalarm for fettsjikt
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI PROFLEX prøvetakingsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpeautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO luftrenser
 • MIRI VISO synlig glass
 • MIRI VAP vannforsyningsarmatur med sugingsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 kat. 5, rett montert