Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Fettutskiller - innendørs

MIRI INOX 220-R

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Store restauranter
 • Sykehus
 • Storkjøkken
 • Aldershjem
 • Sportsarena

Fettutskiller MIRI INOX 220-R er utformet i henhold til NS-EN 1825-1 for behandling av fettholdig avløpsvann fra lokaler der mat håndteres, for eksempel, restaurantkjøkken, pizzeriaer og catering.

MIRI INOX 220-R er utstyrt med fast utløpsrør DN75, som drar videre med sveisede PE-rørdeler, alternativt avløpsrør i rustfritt stål eller MA-rør. Dreneringsrør kan demonteres for transport gjennom trange plasser.

Utskilleren har innebygde roterende rengjøringsdyser for effektiv rengjøring av innsiden av tanken etter tømming. Tilbehør inkluderer en beskyttelsesmodul med sugbeskyttelse i henhold til NS-EN 1717, som er utstyrt med automatisk kontroll av spyling.

MIRI INOX-R skal plasseres innendørs i et frostfritt rom med mulighet for enkel tilgang.

MIRI INOX 220-serien omfatter utskillere for strømning fra 2 til 10 l/s.

Alle størrelser er tilgjengelige med integrert slamfang.

Størrelser 7 til 10 liter er også tilgjengelig med separat slamdel.

MIRI INOX 220-R er utstyrt med:

 • Inspeksjoner- og tømmingsåpninger ø 500 mm
 • Gasstett og låsbart lokk med smekklås
 • Tilkoblinger for inn- og utløp
 • Tømmingsrør DN75 av PE, med avstengingsventiler
 • Rengjøringsdyser for rengjøring av tankes interiør
 • MIRI LARM STD nivåalarm for maksimal tykkelse på fettsjikt
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI PROFLEX prøvetakingsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpeautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO luftrenser
 • MIRI FILL vannforsyningsrør, med sugingsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 kat. 5
 • MIRI GEB tømmingsskap med slamsugforbindelse
 • MIRI SPA beskyttelsesmodul med sugingsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 kat. 5