Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - innendørs

MIRI OAI 51

Applikasjon Lukk
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Motorsportsbane
 • Idrettsplass

Integrert slamfang

MIRI OAI 51 er designet og strømningstestet for klasse 1-utskilling i henhold til NS-EN 858-1. OAI 51-serien er laget av polyetylen og omfatter nominelle strømmer fra 3 til 6 liter per sekund.

Utskillere skal plasseres frostfritt i kjelleren og er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til rensegrad.

MIRI OAI har integrert slamfang, automatisk stengeventil og koalesator, som er lett å vedlikeholde med lav vekt og koalesensmateriale som er lett å rengjøre.

 • Koalesator
 • Integrert slamfang
 • Inspeksjonsåpninger med tett skrulokk diam. 360 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Ventilasjonsforbindelse diam. 110 mm
 • MIRI LARM type 4 DUO STD oljesjikt og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI PROFLEX prøvetakingsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpeautomat Mono alt.