Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

OLEOPASS P

Applikasjon Lukk
 • Godsterminaler
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Sykehus

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oleopass-P er utstyrt med:

 • Selvforankret tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørspor/tilkobling Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO PROTIGHT (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • Lukttett og låsbart dekke ACO ATLAS 700 klasse D400 merket "UTSKILLER"
 • Utvendig montert bypassenhet

Oleopass-P er utstyrt med:

 • Selvforankret tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørspor/tilkobling Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO PROTIGHT (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • Lukttett og låsbart dekke ACO ATLAS 700 klasse D400 merket "UTSKILLER"
 • Utvendig montert bypassenhet
 • MIRI LARM DUO, oljesjikt og demningsalarm
 • MIRI SLAM, slamsensor for høyt slamnivå
 • ACO PROTIGHT P tetningspakke for kabel
 • MIRI SAFE, alarmskap for utendørs montering, komplett med ROTOBLINK og MIRI LARM DUO oljesjiktalarm
 • MIRI SOL-3000, solcelledreven nivåalarm for MIRI LARM DUO oljesjiktalarm
 • MIRI PBM, prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP, manuell prøvetakingssluk
 • MIRI HOOK, åpningsverktøy for dekke ACO Atlas
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 prefabrikert belastningsbeskyttelse for kjørbare flater og forankring ved grunnvann høyere enn 0,5 m under ferdig terreng
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen.