Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

OLEOPASS

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Bussholdeplasser
 • Flyplasser
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Togstasjoner
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Hotell
 • Offentlige institusjoner
 • Mindre restauranter
 • Bilverksted
 • Sykehus
 • Skoler
 • Aldershjem
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med bypass

OLEOPASS er beregnet for behandling av oljeholdig overvann med høye krav til rensegrad.

Ved drenering av store områder med risiko for vedvarende kraftig regnflyt, er det tilrådelig å installere en bypassutskiller, som ved overbelastning leder overskuddsvann forbi utskilleren.

Normal passerer 10-30 % av den maksimale strømningen gjennom utskilleren. 85-95 % av den totale årlige nedbørsmengden behandles med bypassteknikk.

OLEOPASS er en bypassutskiller, som regulerer at strømningen skjer uten bevegelige deler. To forskjellige slamfangvolumer kan velges avhengig av modell.

OLEOPASS er utviklet, testet og godkjent i henhold til SS-EN 858-1. Sortimentet omfatter nominelle strømninger fra 60 til 80 l/s.

OLEOPASS er utstyrt med:

 • Bypassenhet
 • Koalesator
 • Integrert slamfang
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals, med diameter 600 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s)
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke