Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

Oleopator B

Applikasjon Lukk
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller uten slamfang

Oljeutskiller OLEOPATOR-B uten slamfang er utviklet, testet og godkjent i henhold til NS-EN 858-1.

OLEOPATOR-B er beregnet for behandling av avløpsvann og overvann som krever behandling.
OLEOPATOR-B mangler slamfang og er ideell for å legge til eksisterende utskillere med utilstrekkelig effektivitet.

Nedstigningshalsen er konstruert av betongringer og deksel og avsluttes med dekkeadapter av PEHD. Halsens konstruksjon er beskrevet i eget produktark under "Halssystem".

Sortimentet inkluderer nominelle strømninger fra 6 til 30 liter/sekund.

OLEOPATOR-B er utstyrt med:

 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals, med diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med rotoblink og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke