Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

Oleopator BSF

Applikasjon Lukk
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med slamfang

Oljeutskiller OLEOPATOR-B er utviklet, testet og godkjent i henhold til NS-EN 858-1.
OLEOPATOR-B er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann som krever behandling.

Nedstigningshalsen bygges opp av betongringer og dekkplate og avsluttes med dekkeadapter av PEHD. Halsens konstruksjon er beskrevet i eget produktark under "Halssystem".

Sortimentet inkluderer nominelle strømninger fra 6 til 30 liter/sekund. Slamfangvolum er tilgjengelig i flere størrelser, avhengig av modell.

OLEOPATOR-B er utstyrt med:

 • Integrert slamfang
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Tilkobling for ventilasjon
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke