Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
oljeutskiller - nedgravd

Oleopator K

Oljeutskiller uten slamfang

Oljeutskiller OLEOPATOR-K uten slamfang er utviklet, testet og godkjent i henhold til NS-EN 858-1.

OLEOPATOR-K er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til graden av rengjøring i henhold til NS-EN 858.

OLEOPATOR-K uten slamfang er godt egnet for ettermontering av eksisterende utskillere med utilstrekkelig effektivitet eller hvor krav stilles til klasse I-utskilling i henhold til NS-EN 858.

Nedstigningshalsen konstrueres av betongringer og deksel og avsluttes med dekkeadapter PEHD. Halsens konstruksjon er beskrevet i eget produktark under "Halssystem".

Sortimentet inkluderer nominelle strømninger fra 6 til 100 liter/sekund.

OLEOPATOR-K er utstyrt med:
• Koalesator
• Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals diameter Ø 600/800/1000 mm
• Automatisk avstengingsventil
• Tilkobling for ventilasjon

• MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt og demningsalarm
• MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, komplett med rotoblink og MIRI LARM type 4 DUO
• MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt og demningsalarm
• MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk
• MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
• MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
• MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke