Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

Oleopator KSF

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Bussholdeplasser
 • Flyplasser
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Togstasjoner
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Bilverksted
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med  slamfang

Oljeutskiller OLEOPATOR-B er utviklet, testet og godkjent i henhold til NS-EN 858-1.

OLEOPATOR-B er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til graden av rengjøring i henhold til NS-EN 858.

Utskillerne er utstyrt med integrert sandfang samt flottør og koalesator som er enkle å ta ut ved rensning eller utskiftning.

Nedstigningshalsen bygges opp av betongringer og dekkplate og avsluttes med dekkeadapter av PEHD. Halsens konstruksjon er beskrevet i eget produktark under "Halssystem".

Sortimentet inkluderer nominelle strømninger fra 3 til 50 liter/sekund. Slamfangvolum er tilgjengelig i flere størrelser, avhengig av modell.

OLEOPATOR-K er utstyrt med:

 • Koalesator
 • Integrert slamfang
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Tilkobling for ventilasjon
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke