Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

Oleopator P

Applikasjon Lukk
 • Godsterminaler
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med integrert slamfang

OLEOPATOR-P er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til graden av rengjøring.

Utskillerne er laget av PEHD og er utstyrt med integrert slamfang, automatisk stengeventil og koalesator, som er lett å ta av for rengjøring og/eller erstatning.

OLEOPATOR-P er utstyrt med lukttett og kjørbar NS-EN124, D400 dekke merket "Utskiller" i henhold til NS-EN 858.

OLEOPATOR P er utstyrt med:

 • Selvforankret tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørspor/tilkobling Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO PROTIGHT (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • Lukttett og låsbart dekke ACO ATLAS 700 klasse D400 merket "Utskiller"
 • MIRI ALARM DUO, oljesjikt og nivåalarm
 • MIRI SLAM, slamsensor for høyt slamnivå
 • ACO PROTIGHT tetningspakke for kabel
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, komplett med rotoblink og MIRI LARM DUO oljesjiktalarm
 • MIRI SOL-3000, solcelledreven nivåalarm for MIRI LARM STD oljesjiktalarm
 • MIRI PBM, prøvetakingssluk
 • MIRI PROPUMP, manuell prøvetakingssluk
 • MIRI HOOK, åpningsverktøy for kumlokk ACO Atlas
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 prefabrikert belastningsbeskyttelse for kjørbare flater og forankring ved grunnvann høyere enn 0,5 m under ferdig terreng
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen.