Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

OLEOSMART

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Flyplasser
 • Havner
 • Tunneler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Vaskehaller
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med integrert slamfang

OLEOSMART-serien er beregnet for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til behandling av både slam og olje.

I stedet for en tradisjonell koalesator er utskilleren utstyrt med en flertrinns Split Contraction-koalesator. I sertifiserte tester skilles 93 % av det innkommende slammet.

Utskilleren er utstyrt med integrert slamfang og automatisk avstengingsventil.

 • Split Contraction-enhet
 • Integrert slamfang
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 1000/600 
 • Automatisk avstengingsventil 
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • Beholdere med polyuretanskum for skumming av betongfuger
 • ACO ATLAS kumlokk klasse D400 i henhold til NS-EN 124
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk eller MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke
 • Sjaktring med gjennomføring for alarmkabel