Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Oljeutskiller - nedgravd

OLEOTOP

Applikasjon Lukk
 • Flyplasser
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted
 • Vaskehaller
 • Motorsportsbane

Oljeutskiller med virvelteknik og integrert slamfang

Oljeutskiller OLEOTOP er utviklet, testet og godkjent i henhold til NS-EN 858-1, og for behandling av oljeholdig avløpsvann og overvann med høye krav til behandling.

OLEOTOP er laget av betong og utstyrt med en virvelenhet som fordeler slam og olje allerede ved oppføring i utskilleren.

Sortimentet omfatter nominelle strømninger fra 3 til 30 liter/sekund.

Slamfangvolumer er tilgjengelig i flere størrelser, avhengig av modell.

OLEOTOP-B er utstyrt med:

 • Integrert slamfang
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals diameter 
 • Ø 1000/600 mm
 • Automatisk avstengingsventil
 • Tilkobling for ventilasjon
 • ACO ATLAS kumlokk klasse D400
 • MIRI LARM type 4 DUO oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI LARM type 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) prøvetakingssluk eller MIRI PROPUMP (3-150 l/s) prøvetakingsenhet
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke