Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Slamutskiller - nedgravd

PITUMAX P - sand og slam

Applikasjon Lukk
 • Godsterminaler
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Bilverksted

Sand og slamutskiller i PEHD

PITUMAX P er en sand og slamutskiller beregnet for behandling av overvann og avløpsvann. Avløpsvann kan f.eks. komme fra bilvask, garasje, parkering eller bransjer.

PITUMAX P kan brukes som en forhåndskoblet slamfang før separate utskillere. Den er også egnet for å supplere eksisterende slamfang der kapasiteten vurderes som utilstrekkelig.

PITUMAX P er utstyrt med lukttett og kjørbar NS-EN124, D400 kumlokk merket "Utskiller" i henhold til NS-EN858.

Pitumax P er utstyrt med:

 • Selvforankret tank med integrert oppflytningsbeskyttelse ved grunnvann opp til 0,5 m under ferdig terreng.
 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals Ø 600/800
 • Kabelrørspor/tilkobling Ø 50 mm. Fordypningen er tilpasset til tetningspakken ACO PROTIGHT (valgfritt)
 • Lufttilkobling Ø 110 mm
 • Integrerte løfteøyne
 • ACO ATLAS lukttett og låsbart lokk 700 klasse D400, merket "UTSKILLER"
 • MIRI SLAM slamalarm
 • MIRI SAFE alarmskap fra utendørs montering, kompl. med ROTOBLINK og MIRI SLAM slamalarm
 • MIRI SOL-3000 solcelledreven alarmkabinett med MIRI SLAM slamalarm
 • MIRI HOOK åpningsverktøy til ACO ATLAS kumlokk
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 prefabrikert belastningsbeskyttelse for kjørbare flater og forankring ved grunnvann høyere enn 0,5 m under ferdig terreng.
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen.
 • ACO PROTIGHT tetningspakke for kabelinnføring.