Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm

Sand Trap G

ACO Sandtrap G sand/slamutskiller laget for behandling av dag og spillvann. Spillvannet kan f.eks. komme fra bilvask, bilverksted, parkeringsplasser eller industrier.

SandTrap G kan med fordel anvendes som ett sand/ slamfang før separat utskiller. Den egner seg også for komplettering av eksisterende sand/slamfang der kapasiteten anses som utilstrekkelig.

SandTrap G vertikale modeller er selvforankrende mens de horisontale modellene skal forankres ved høye grunnvannsnivåer.

SandTrap G er laget med et lekkasjesikkert, gummiringstettet Ø 600/800 mm halssystem som lett kan justeres i høyden. Integrert i halsen finnes et kabelrørs-uttak Ø50 mm som i kombinasjon ACO PROTIGHT (tillegg) gir hurtig, lekkasjesikker  montering av alarmgivere.

ACO SandTrap G er levert med

 • Nedstignings, inspeksjons og tømningshals Ø 600/800
 • Kabelrørs uttak/kobling Ø 50 mm. Uttaket er tilpasset til tettningspakkning ACO PROTIGHT (Tillegg)
 • Luftningstilkobling
 • Integrert løftekroker/forankringskroker
 • Selvforankrende tank (vertikale modeller) med integrert oppflytningssikring
 • Låsbar og kjørbar kumlokk ACO ATLAS klasse D400 merket med ”UTSKILLER”

ACO SandTrap G kan leveres med

 • ACO Procurat T5-5 slamalarm
 • ACO PROTIGHT tettningspakning for kabelgjennomføring
 • PROCURAT alarmskap for utenomhusmontasje, kompl. med rotoblink og ACO Procurat T5-5
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcelledreven alarmkabinett med ACO Procurat T5-5
 • MIRI HOOK åpningsverktøy til ACO ATLAS kumlokk
 • MIRI VENT avluftningsledning som anvendes når utskilleren ligger langt fra bygninger
 • ACO BELT 75 SS forankringsband horisontal tank < 1800
 • ACO BELT 120 SS forankringsband horisontal tank > 1800