Contact
 • Kurven er tom
Last ned Tøm
Slamutskiller - nedgravd

SLAMFANG CS

Applikasjon Lukk
 • Broer
 • Bussholdeplasser
 • Flyplasser
 • Godsterminaler
 • Havner
 • Motorveier
 • Parkeringsareal
 • Parkeringsplasser
 • Områder med høy belastning
 • Tunneler
 • Togstasjoner
 • Veier
 • Gatedrenering
 • Områder hvor lastebiltrafikk kan forekomme
 • Godsterminaler
 • Næringsbygg/ Garasjer
 • Hotell
 • Matproduksjon-industri
 • Bilverksted
 • Vaskehaller
 • Motorsportsbane

SLAMFANG CS er en sand og slamutskiller beregnet for behandling av overvann og avløpsvann. Avløpsvannet, kan f.eks. komme fra bilvask, garasje, parkering eller bransjer.


SLAMFANG  CS kan med fordel brukes som et forhåndskoblet slamfang før separate utskillere. Det er også egnet for å supplere eksisterende slamfang der kapasiteten vurderes som utilstrekkelig.

Slamfang CS er utstyrt med:

 • Nedstigning, inspeksjoner og tømmingshals, med diameter 600/1000 mm
 • Tilkobling for ventilasjon
 • Løfteøyne
 • Dekkeadapter av PEHD
 • ACO ATLAS utskillerlokk
 • MIRI SLAM slamsensorer for alarm ved høyt slamnivå
 • MIRI SAFE alarmskap for utendørs montering komplett med ROTOBLINK og MIRI SLAM
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcelledreven oljesjikt- og demningsalarm
 • MIRI VENT luftrenser som brukes når utskilleren ligger langt fra bygningen
 • MIRI HOOK åpningsverktøy for dekke