Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
RÅDGIVNING

FREMTIDENS AVLØP

Løsninger for fremtidens miljøforhold

Is smelter, havet stiger og vårt økosystem utsettes for tung bruk.

Daglig vi blir konfrontert med fakta om hvordan de globale CO2-utslippene påvirker miljøet vårt og verden har nå innsett at klimaendringer er en virkelighet. Vi trenger folk som tar ansvar for utvikling av gode løsninger til fordel for både bygninger og infrastruktur som mennesker og dyr.

Det er ikke nok med langsiktige løsninger for å minimere energiforbruket. Det er også sikkert at vi vil finne løsninger her og nå for å håndtere de utfordringene som skapes av klimaendringene. 

Økende nedbørsmengder og ekstreme regnskyll må bli møtt med mer komplekse og sofistikerte dreneringsløsninger for å beskytte mennesker fra vann, og vann fra mennesker.

BÆREKRAFTIGE SYSTEMER FOR VANNHÅNDTERING

For å hjelpe arkitekter, designere og entreprenører til å overholde lover og miljøbestemmelser som i dag styrer alle aktiviteteter knyttet til overflatevann har ACO skapt "The ACO System Chain".

"ACO System Chain" består av fire kjerneprosesser (collect-clean-hold-release) som kreves for effektiv og bærekraftig vannforvaltning - og for å håndtere fremtidige miljøforhold.