Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
inspiration

turbine city

beboelige turbiner X
8 mw turbin X
OnOffice, Porto X

Selv om Norge nå er tilnærmet selvforsynt med energi fra vannkraft, er det nødvendig å tenke på alternativ energi. Globale klimaendringer har effekten av risiko for energiproduksjon, fordi man stenger dammene ved tunge stormer, for å unngå flom.

Norge har gode forutsetninger for bruk av vindkraft. Kysten er den lengste og mest forblåste i Europa og i form av turbinkraft er mulighetene nærmest ubegrensede.

Takket være oljeindustrien og utvikling av oljeplattformer besitter man en betydelig teknisk kunnskap om forholdene på de syv hav, og har også tilgang til betydelig investeringskapital. Under slike forhold er det tilrådelig å kombinere vannkraft med vindkraft.

Mange nordmenn er imidlertid skeptiske til denne energien, og det gir grunn til å utforske videre. Arkitektfirmaet onOffice fra Porto i Portugal har jobbet med dette og står bak ideen om Turbine City.

Inspiration_underside_06.jpg

Idén

"Turbine City" er en sammensetning av flere beboelige turbiner i en vindpark, som ligger i det åpne havet og som inneholder hotell, museer, og spa. Bare én av disse store turbinene kan produsere 8 MW. Bare 1 MW er brukt til å gi hele anlegget med energi.

Målet med Turbine City er å redusere fordommer mot offshore vindkraft ved å skape liv i og rundt dem. Turbine City har en attraktiv design og vindenergi kan oppleves på nært hold av turister, offshore-ansatte, og cruiseskip.

onOffice hevder at "Norges kyst kan dra nytte av det økonomiske insentivet for innovasjon og kreativitet. Kystsamfunnene forblir intakt, men i horisonten kommer Turbine City til glimt. En mulig plassering kan være i Stavanger, som er den norske byen som har størst bakkareal, nemlig 60,55 %". 

Hvis Turbine City plasseres utenfor Stavangers kyst ville det være et nytt arkitektonisk symbol for byen - tilsvarende Eiffeltårnet i Paris, som ved sin skapelse også var et visjonært prosjekt. 

Inspiration_underside_14.jpg

Visjonærene

onOffice fra Porto er et arkitektfirma som opererte fra 2008 til 2010. De fire medlemmene var: Joao Vieira Costa og Ricardo Guedes (Portugal), Leon Rost (Japan/USA) og Francesco Moncada (Italia).

Tanken bak onOffice var ikke å skape konkrete byggeprosjekter. "Vi ser heller på arkitekturen som en sjakt, som spenner over møbler og industriell design til urbane aktiviteter og global tilnærming", uttaler de. I grensesnittet mellom økonomiske, sosiale og miljømessige endringer anses onOffices arkitektur som en moralsk og profesjonell forpliktelse.