Contact
  • Kurven er tom
Last ned Tøm
inspiration

waterscraper

hO2+ scraper X
WATERSCRAPER X
BDA Studio X

HO2+ scraper er en logisk konsekvens av det faktum at klimaendringer vil føre til høye vannivåer og redusert areal. Det er da en naturlig progresjon at folk bosetter seg på sjøen i de nye skyskraperne som er en del av grupper av såkalte waterscrapers og som ikke forbruker, men snarere forsterker og nyskaper naturen. Den optimale løsningen blir hele byer på sjøen.

I motsetning til de skyskraperne som når høyt opp i himmelen går HO2+ dypt i havet og er ment å være et selvstendig samfunn uten infrastruktur og installasjoner i henhold til vanlige krav.

Det er rett og slett en autonom, flytende innretning med funksjoner og leveområder for selvforsynt eksistens. Sammen gir enhetene en flytende by som genererer sin egen energi gjennom vær, vind, flom, solenergi, biomasse, osv. 

Drawings' 460

Det er rikelig med plass å bo og arbeide. Mat produsert av landbruk, vann og dyrking av planter som vokser i vannet. Det er også plass for din egen lille skog. I naturlige  fluoriserende tentakler er en marin fauna å oppleve og deres bevegelse skaper energi. 

Målet med strategier for bærekraft er å bygge en oase som faktisk forbedrer miljøet - en tanke som representeres ved plusstegnet i navnet.

Konstruksjon

Waterscraper-programmet er først og fremst opptatt av generering av ressurser (f.eks. energi, næringsstoffer og luft), bolig, arbeid, rekreasjon, avfallshåndtering og vedlikehold.

Boligområdene ligger like under vannet der det naturlige lyset er best. Bygningen opprettholder balanse med et system bestående av venter og ballasttanker.

 Waterscraper 460

Visjonæren

Arkitekten Sarly Adre Sakum er grunlegger og aksjonær i BDA, Building Design Art Studios, et navn som også oppsummerer innholdet i prosjektet. Et tverrfaglig team med detaljerte analyser av arkitektur, design og kunst, utforsket muligheter og utfordringer med stort kreativt utvalg, fra det enkle til det komplekse, fra konsept til virkelighet, fra gamle mønstre til nye ideer.