Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dreneringsløsninger for morgendagens miljøforhold

Systemkjeden
ACO har identifisert tre viktige faktorer som påvirker vår måte å se på hvordan vi skal ta oss av utfordringen med å håndtere overvann nå og i fremtiden; urbanisering, klimaendringer og eksisterende infrastruktur under bakken. Ytterligere tre årsaker påvirker spillvann er; næringsmiddelsikkerhet, hygiene og kontroll av kostnader. Alt kobles sammen med ACOs systemkjede.

Hvert ACO-produkt i systemkjeden kontrollerer vannet når det passerer gjennom kjeden for å garantere at det kan gjenbrukes på en hygienisk, økologisk og økonomisk måte.

Collect: Samle opp og lede

ACOs oppsamlingssystem garanterer at vannet ledes videre fra dreneringssystemet så tidlig som mulig. Overvannet samles opp gjennom linjedrenering. Oppsamling av spillvann skjer gjennom gulvdrenering, avløpsrør samt tilkoblinger og vannlås. ACOs Collect beskytter personer, bygninger og veier.

Clean: Rengjøre og behandle

Store oljeutskillere for utendørs bruk og mindre for innendørs bruk håndterer de oppsamlede væskene på en slik måte at de som et minimum kan leveres til offentlige avløp. Det samme gjelder for fettutskillere for bruk utendørs og innendørs. Denne delen av ACOs systemkjede skaper forutsetninger for gjenvinning og holdbar bruk.

Hold: Fordrøye og magasinere

I mange situasjoner er det behov for å fordrøye eller magasinere overvann. Våre løsninger som kan brukes er fordrøyningsmagasin og tilbakeslagsventiler. Disse løsningene øker beskyttelse og sikkerhet i situasjoner som stiller ekstreme krav som f.eks. ved kraftig regn, oversvømmelser eller i forbindelse med utslipp av forurensede væsker.

Release: Pumpe, lede bort og resirkulere

Siste del i ACOs systemkjede – Release, består av store og små pumper for bruk utendørs og innendørs. Disse overfører det oppsamlede, behandlede og kontrollerte vannet tilbake til dreneringssystemet, og på den måten kan vannet brukes på nytt.

ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler