Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Box Concept Fettavskiljare Inne

Använd ACO:s inomhusfettavskiljare för att separera fett
Korrosion, igensättning och obehaglig lukt kan vara resultatet av att fett och olja tillsammans med andra avfallsprodukter har avsatts på rörens innerväggar. Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystemet. ACO Box Concept innehåller Lipujet P-OB som avskiljer fett i avloppsvatten på ett hygieniskt och rationellt sätt oavsett om du driver en restaurang, ett storkök, bageri eller arbetar inom livsmedelsindustrin. Avskiljarna töms via slang som förs ner i halsarna. Dessa är även avsedda för inspektion och rengöring och försedda med lukttäta lock. Avskiljarna har integrerat slamfång. Tankens inneryta har en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll. Byggmått och låg vikt gör att installationen i det frostfria inomhusutrymmet blir enkel och smidig. Välj paket efter behov.

ACO Lipujet P-OB

  • Integrerat slamfång
  • Lukttäta lock med spänningslåsning
  • Enkel installation
  • CE-märkta avskiljare i PEHD
  • Säljs på ett artikelnummer
  • Fritt val av tillval oavsett box


Kontakta oss
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler