Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Grundpaket för restaurang och skola, 500 port

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 10 Inne PEHD är vårt största fettavskiljarpaket för inomhus. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök för restaurang eller skola med servering av max 500 portioner..

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO Lipujet P-OB är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. ACO Lipujet P-OB är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

För en godkänd installation bör larm och provtagningsenhet ingå. Hör med din kommun för att säkerställa vilka regler som gäller.

 • Kök med:
  – diskmaskin ≤ + 60°C
  – fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
  – tippbart stekbord
  – tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
  – två tippbara kokgrytor med utlopp DN 100 till golvbrunn
  – kombiugn
  – tre tappventiler DN 15
  – tappventil DN 20
 • Kök med:
  – två diskmaskiner ≤ + 60°C
  – två diskbänkar utan vattenlås DN 50
  – tippbart stekbord
  – tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
  – tippbar kokgrytor med utlopp DN 100 till golvbrunn
  – tappventil DN 15
  – två tappventiler DN 20
 • Kök för restaurang eller skola, 500 portioner
  – spillvattentemperatur ≤ + 60°C
  – drifttid 10 tim/dygn


ACO Procurat T5-1
Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

RSK: 561 93 23
Art-nr: 191101

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921

ACO Sludge Trap PE 1500/160
Förkopplat slamfång.

RSK: 565 20 97

ACO Refill System
Vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO Ozone System
Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

RSK: 554 75 29
Art-nr: 199280

ACO GEB
Tömningsskåp som ansluts till tömningsledning från avskiljare.

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

Kontakta oss


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler