Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Grundpaket för catering och fastfood, 600 port

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 4 Inne PEHD är ett fettavskiljarpaket för inomhus. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök som har catering och fastfood med servering av max 600 portioner.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO Lipujet P-OB är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. ACO Lipujet P-OB är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

För en godkänd installation bör larm och provtagningsenhet ingå. Hör med din kommun för att säkerställa vilka regler som gäller.

 • Kök med:
  – diskmaskin ≤ + 60°C
  – fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
  – tippbart stekbord
 • Kök med:
  – diskmaskin ≤ + 60°C
  – två diskbänkar med vattenlås DN 40
  – tippbart stekbord
  – tappventil DN 15
 • Kök för catering och fastfood, 600 portioner
  – spillvattentemperatur ≤ + 60°C
  – drifttid 6 tim/dygn


ACO Procurat T5-1
Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

RSK: 561 93 23
Art-nr: 191101

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V110
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 37
Art-nr: 33001011

ACO Proflex H110
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 34

ACO Sludge Trap PE 450/110
Förkopplat slamfång.

RSK: 565 20 95

ACO Refill System
Vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO Ozone System
Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

RSK: 554 75 29
Art-nr: 199280

ACO GEB
Tömningsskåp som ansluts till tömningsledning från avskiljare.

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

Kontakta oss


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler