Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Grundpaket för restaurang och skola, 200 port

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 7 Inne PEHD är ett större fettavskiljarpaket för inomhus. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök för restaurang eller skola med servering av max 200 portioner.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO Lipujet P-OB är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. ACO Lipujet P-OB är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

För en godkänd installation bör larm och provtagningsenhet ingå. Hör med din kommun för att säkerställa vilka regler som gäller.


ACO Procurat T5-1
Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

RSK: 561 93 23
Art-nr: 191101

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921

ACO Sludge Trap PE 1500/160
Förkopplat slamfång.

RSK: 565 20 97

ACO Refill System
Vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO Ozone System
Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

RSK: 554 75 29
Art-nr: 199280

ACO GEB
Tömningsskåp som ansluts till tömningsledning från avskiljare.

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

Kontakta oss


TOP