Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Box Concept Fettavskiljare Mark

Använd vårt avskiljarpaket och undvik fett som täpper igen ditt avloppssystem
Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystemet. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket kan leda till korrosion, igensättning och obehaglig lukt. ACO Box Concept Fettavskiljare Mark innehåller ACO Lipumax P-B som avskiljer fett i avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier på ett hygieniskt och rationellt sätt. Avskiljarna är i PEHD, finns i olika storlekar och är utrustade med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tankens inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll. Lipumax är självförankrande med läckagesäker och justerbar hals med flytande betäckning. Halsen har tre integrerade luftningsanslutningar samt kabelrörsurtag för tät anslutning av larm. Vilket ACO Box Concept-paket passar dig?

ACO Lipumax P-B

  • Integrerat slamfång
  • Självförankrande avskiljare
  • Justerbar hals med flytande betäckning
  • CE-märkta avskiljare i PEHD
  • Säljs på ett artikelnummer
  • Fritt val av tillval oavsett box


Kontakta oss
ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler