Grundpaket för catering och fastfood, 300 portioner

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 2 Mark PEHD är vårt enklaste fettavskiljarpaket för utomhusbruk. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök för catering och fastfood med servering av max 300 portioner.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med tillvalet belastningsskydd. I avskiljarpaketet ingår underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval. Avskiljaren klarar belastning av personbilstrafik, B125. Med tillvalet belastningsskydd så klarar avskiljaren D400.

Certifikat och godkännanden
ACO Lipumax P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Fettavskiljaren ACO Lipumax P-B är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.


Komplettera med tillvalen provtagningsbrunn och larm för godkänd installation om detta är ett lokalt myndighetskrav.


ACO Procurat T5-1
Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

RSK: 561 93 23
Art-nr: 191101

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Prowell PE 33-315/160/110
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

RSK: 554 75 11
Art-nr: 418526.1

ACO Prowell PE 153-315/160/110
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

RSK: 554 75 12
Art-nr: 418525.1

ACO Sludge Trap P 750/110
Förkopplat slamfång.

RSK: 561 97 17

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Betäckningslås
Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

RSK: 554 75 21
Art-nr: 5547521

ACO Låsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningslås.

RSK: 554 75 26
Art-nr: 5547526

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Ozone System
Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

RSK: 554 75 29
Art-nr: 199280

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


Art-nr: 191108

Kontakta oss


TOP