ACO Lipator

Fettavskiljare för partiell tömning till fat
Lipator är lämplig där traditionell tömning med slamsugarbil inte är möjlig. Avskiljaren är tillverkad i PEHD eller rostfritt stål och finns i manuell alternativt automatiskt utförande. Installera Lipator i frostfritt utrymme. För tömning kan timer för uppvärmning aktiveras vilket homogeniserar fettet och gör det enklare att tömma. Avskiljare kan fås med eller utan omrörare. ACO Lipator är CE-märkt gentemot SS-EN 1825 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet.

  ACO Proflex V110
  Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

  RSK: 561 93 37
  Art-nr: 33001011

  ACO Proflex H110
  Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

  RSK: 561 93 34
  Art-nr: 33000911

  ACO Proflex V160
  Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

  RSK: 561 93 38
  Art-nr: 33001021

  ACO Proflex H160
  Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

  RSK: 561 93 35
  Art-nr: 33000921

  ACO Ozone System
  Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  TOP