ACO Lipator

Fettavskiljare för partiell tömning till fat
Lipator är lämplig där traditionell tömning med slamsugarbil inte är möjlig. Avskiljaren är tillverkad i PEHD eller rostfritt stål och finns i manuell alternativt automatiskt utförande. Installera Lipator i frostfritt utrymme. För tömning kan timer för uppvärmning aktiveras vilket homogeniserar fettet och gör det enklare att tömma. Avskiljare kan fås med eller utan omrörare. ACO Lipator är CE-märkt gentemot SS-EN 1825 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet.

  Manuell avskiljare

  Till artikeldata
  Till artikeldata

  Automatisk avskiljare

  Till artikeldata
  Till artikeldata

  ACO Proflex V110
  Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

  RSK: 561 93 37
  Art-nr: 33001011

  ACO Proflex H110
  Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

  RSK: 561 93 34
  Art-nr: 33000911

  ACO Proflex V160
  Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

  RSK: 561 93 38
  Art-nr: 33001021

  ACO Proflex H160
  Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

  RSK: 561 93 35
  Art-nr: 33000921

  ACO Ozone System
  Ozongeneratorn tar bort dålig lukt i avskiljare och pumpstation.

  RSK: 554 75 29
  Art-nr: 199280

  TOP