Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipumax

Markförlagd fettavskiljare i olika material för flera miljöer
ACO Lipumax används bland annat inom livsmedelsindustrin, i storkök, restaurang, gatukök och bageri. Den har integrerat slamfång för slam och fasta partiklar. Betongavskiljaren har en nedstigningshals som byggs upp av betongringar samt täckplatta medans de övriga modellerna har ett gummiringstätat halssystem för nedstigning, inspektion och tömning. Gemensamt för alla är att halsen går att justera i höjdled. Avskiljarna är självförankrande med integrerade uppflytningsskydd. Lipumax P är självförankrande i grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med belastningsskyddet ACO Prefab. Den liggande tanken G-H måste däremot förankras med förankringssatsen ACO Confix. Kombinera avskiljarens kabelröranslutning med tillvalet ACO Protight ger en snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

  Betong

  • Betong
  • Invändig 3-skikts coating eller PEHD inliner
  • Nominell storlek: NS 1–25
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
  • Betäckningsadapter
  • Kabelröranslutning
  • Anslutning för luftare
  • Integrerade lyftöglor
  • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825
  Till artikeldata

  • Betong
  • PEHD inliner
  • Nominell storlek: NS 20–40
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800/1000 mm
  • Betäckningsadapter
  • Kabelröranslutning
  • Anslutning för luftare
  • Integrerade lyftöglor
  • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825
  Till artikeldata

  Glasfiber

  • Glasfiber
  • Nominell storlek: NS 1–25
  • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
  • Kabelröranslutning
  • Anslutning för luftare
  • Integrerade lyftöglor
  • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825
  Till artikeldata

  • Glasfiber, liggande tank
  • Nominell storlek: NS 1–40
  • NS 2/200, 2/400, 4/400 är självförankrande. Använd förankringssats ACO Confix för övriga produkter.
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
  • Kabelröranslutning
  • Anslutning för luftare
  • Integrerade lyftöglor
  • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825
  Till artikeldata

  PEHD

  • PEHD
  • Nominell storlek: NS 2–10
  • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings- och tömningshals: Ø 600/800 mm
  • Kabelröranslutning
  • Anslutning för luftare
  • Integrerade lyftöglor
  • Betäckning ACO Citytop i belastningsklass D400
  • CE-märkt enligt SS-EN 1825


  P-B
  Basutförande

  P-D
  Med tömningsrör

  P-DA
  Med tömningsrör och automatisk rengöring och återfyllning

  Till artikeldata

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell C
  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

  Art-nr: 191108

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell G
  (lanseras inom kort)

  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Prefab
  Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

  RSK: 561 97 40
  Art-nr: 710521

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell G
  (lanseras inom kort)

  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell PE 33/153
  Välj provtagningsbrunn med samma anslutningsdimension som avskiljaren.

  ACO Prowell P
  Nedstigningsbar brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Prefab
  Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

  RSK: 561 97 40
  Art-nr: 710521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

  Distribusjon

  ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

  Sociala kanaler